David och Davidsstjärnan

 

 

 

David

Jesus säger sig vara av Davids rot och hans ättling. Vi har nu sett att Jesus kan kopplas till femstjärnan. David har kopplats till sexstjärnan, Davidsstjärnan.

 

Nu visar det sig att även sexstjärnan, i relation till hur gyllene snittet representeras i Cheopspyramiden, också pekar ut Betlehem. Till och med ännu djupare än femstjärnan som bara ger breddgraden för Betlehem. David föds också i Betlehem.

 

Vi har sett hur Moses och Jesus namn kopplas till Chefrenpyramiden. För att skapa dem betraktade vi Chefrenpyramiden som två 3:4:5 trianglar. Håller vi nu fast vid det så kan Chefrenpyramidens triangel ritas in i en rektangel med höjden 4 och bredden 6. Vi kan från den skapa en ny triangel som också kopplas till talet 7, som Chefrenpyramiden. Höjden på den nya triangeln blir då roten ur 7.

 

4 6 4

Namnet David skrivs med tre bokstäver i Gamla testamentet, DVD. De har talvärdena 4 6 4, just de vi nu ser framträda från Chefrenpyramdien och som gav kopplingen till Moses och Jesus namn.

 

Talen 4 och 6 framträder även i konstruktionen som kopplar Chefrenpyramidens triangel till Pi. De rektanglar som markerats i bilden har längderna 4 och 6 när deras höjder är 1.

                              

Namnet David, DVD med talvärdena 4 6 4, framträder från Chefrenpyramiden. Talen 4 och 6 framträder även i Chefrenpyramidens koppling till Pi.

 

Davidsstjärnan

Kung David har även blivit associerad med en sexstjärna. Sexstjärnan består av två motställda liksidiga trianglar. Vi kan från Chefrenpyramidens basvinkel skapa en sådan triangel i våra geometrier. Vi använder här den som kopplas till Pi.

 

                     

Den liksidiga triangeln som bygger upp sexstjärnan kan skapas i samband med Chefrenpyramidens triangel. Två sådana trianglar skapar sedan Davidsstjärnan.

 

Pekar ut Betlehem

Vinklarna i sexstjärnan är alla 60 grader. Den vinkeln kopplar sig till Cheopspyramidens yttriangel via G5 som är med och skapar Guds namn. 60=arctan(1/G)+(1/3)arctan(G5) och 60=2arctan(G)-(2/3)arctan(G5). Vi minns också via pyramidrelationen att den 60 gradiga vinkeln kopplades till yttrianglen för Cheopspyramiden med relationen arccos(X) och arctan(1/X), där X=1/2 ger X=2, arccos(1/2)=60 och arctan(2)=2arctan(G), toppvinkeln. Sexstjärnan och femstjärnan kan nu också ses som symboler för Cheopspyramidens inre och ytte.

 

                       

 

 

 

        

Vinkeln mellan de två röda linjerna är arctan(G5). Den blå linjen delar arctan(G5) i 1/3 och 2/3, det vill säga de vinklar som kopplar sexstjärnan till gyllene snittet och Cheopspyramiden. Den blå linjen har vinkeln Pi/6 radianer mot rektangelns bas.

 

 

Vinklarna (1/3)arctan(G5) och (2/3)arctan(G5) skapas också enkelt i samarbeten med vinklarna i två stora pyramiderna och sexstjärnan, det som kom att bli Davidsstjärnan.

 

'                 

 

'Davidsstjärnan' i relation till vinklarna i de två stora pyramiderna, Cheops och Chefren, skapar vinklarna som leder till Betlehem.

 

 

Klotet och Pi/6

Vi har tidigare sett hur klotets volym kopplats till Chefrenpyramiden. Det samma gäller för vinkeln Pi/6 radianer. Det är om vi utgår från klotets diameter, d, vi får kopplingen till Pi/6. Klotets volym utifrån diametern: V = Pi/6 * d3

 

Jorden kan approximeras med ett klot. Pi/6 radianer är 30 grader. Vi ser nu att 30+(1/3)arctan(G5)=arctan(G).

Arctan(G) var ju Betlehems breddgrad. Vi har nu (2/3)arctan(G5) kvar. Nu visar det sig att om vi går den vinkeln åt öster från pyramiderna vid Giza så hamnar vi i Betlehem. Man utgår då från sfäriska koordinater, det vill säga att jorden är ett klot.

 

De vise männen

Vi har nu sett hur sexstjärnan, Davidsstjärnan, pekar ut Betlehem från Pyramiderna. Femstjärnan ger Betlehems breddgrad och kopplas till Jesus via Morgonstjärna, Venus. Men för att inse att Betlehem pekas ut från dessa geometriska stjärnor krävs kunskap om både matematik och jorden. Kanske detta är en dimension av kunskapen bakom 'de vise männen' och den stjärna som ledde dem till Betlehem. Att följa en lysande stjärna på himlen kräver ingen visdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

    matematiken kommer naturligtvis att segra över föreställningar

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart