Stenhed

 

 

Stenhed

Femstjärnan och sexstjärnan ger formen på skeppssättningen Stenhed. Dessa två stjärnor framträder i geometrin kring Cheopspyramiden och Chefrenpyramiden. De är också båda med och pekar ut Betlehem på jordytan.

 

 

                 

                               Konstruktionen av både femstjärnan och sexstjärnan i 1:2-rektangeln.

 

 

 

Stenskeppet lutar med 36 grader mot östvästliga linjen. Samma vinkel vi finner i femstjärnans spetsar.

 

Vi ser att skärande cirklar ger stenskeppet dess form och trianglar som har 60 grader i sig. De trianglarna är de vi finner i sexstjärnan.

 

 

 

                  

            Femstjärnan ger Stenheds lutning mot östvästliga riktning och sexstjärnan dess form via cirklar.

 

 

 

Talet 55 kopplas till talet 1/7 mönster på detta sätt. Talsumman för mönstret är 27.

 

arctan(1)+arctan(1/55)=arctan(1+1/27)

 

1+1/27 = 1,037037037037037037037 ...

 

Vi ser även ett mönster av 037 som för namnet Israel och även symboliskt 37 som vi även fann i Israels stammars namn.

 

Med Ales stenars 13/2 och 55 kan vi skapa 360/(13/2-1/55) = 55o 32' 23,9''.

 

         

          

Skärmklipp från www.hitta.se över Stenhed med breddgraden 360/(13/2-1/55) = 55o 32' 23,9''. Det är samma stil på breddgraden som för Ales stenar, som ligger i närheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

 

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart