Placeingen av templet i Jerusalem

 

 

Templet i Jerusalem

Vi har sett hur Guds namn och begreppet EL, Gud, hänger samman med geometirnerna kring de 12 siffrorna som motsvarar mönstret vi fått fram ur gyllene snittet. Vi har även sett att mönsterlängderna hos den del av Lucastalen som mär det tolvsiffriga mönstret beskirvs av talen 5, 6 och 12. Multiplicerar vi dessa tal får vi 5*6*12 = 360. Medvetna om detta kan vi låta symboltal från våra geometrier dirket motsvara breddgrader.

 

Vi ser då direkt att talet 31, talsumman för EL eller Gud, passar med Jerusalem om det kompletteras.

 

31

Talet 31 skapade ju tillsammans med talet 26 en gyllene snitttalserie som kan sammanfattan med talet 1/38 som även motsvarade skillnaden i yttrianglars topp för Chefrenpyramiden och Cheopspyramiden.

 

Vi fann även en koppling till talet 31 i geometrin som gav kopplingen till Pi. Nu visar det sig att ett nytt symboltal framträder om vi kombinerar denna konstruktion med 2:3-rektangeln som omsluter triangeln som vi sett ger Guds namn och annat.

 

                   

De två konstruktionerna. Till vänder den som kopplar till Pi och den till höger som omsluter trinageln.

 

För att tydligt se det som nu händer kompletterar vi med ytterligare en likan trinagel. Vi skall snart se hur talet 26+31=57 framträder i samband med det nya symboltalet.

 

                                           

                                                       De ihoplagda konstruktionerna.

 

Vi minns att vi kunde skapa talet 31 från två rektanglar som kopplar triangeln till cirkeln och kvadraten. Det var 5:1 rektangeln och 1:6-rektangeln. Diagonalerna i dess rektanglar ger nu talet 31:

 

arctan(5/1) + arctan(1/6) = arctan(31)

 

Vi ser nu att även 7:9-rektangeln framträder i kopplingen till omslutande rektangeln.

 

         

                                                         Rektanglarna som framträder.

 

7/9

Relationen 7/9 i 7:9-rektanglen har ett mönster bestående av 7:or, 7/9=0,77777777777777777777777777 ...

Vi har nu ett nytt symboltal.

 

Summerar vi nu 31 och 7/9 får vi:

 

31+7/9 = 31,77777777777777777777 ...

 

Som breddgrad motsvarar detta:

 

31+7/9 = 31o 46' 40''

 

Vi ser att den breddgraden går genom tempelområdet där gamla templet låg.

 

 

            

Skärmklipp från Google Earth som visar att tempelområder ligger på breddgraden 31+7/9=

31o 46' 40''

 

 

Vi ser nu hur talet 57 = 26 + 31 framträder. Det är detta som gör att 1/38 symboliserar en talserie baserat på 26 och 31 och som också konvergerar mot gyllene snittet.

 

Det är diagonalen i 7:9-rektangeln och vinkeln i Chefrenpyramide$n, den som ger guds namn ocn annat som skapar talet 57.

 

arctan(4/3) - arctan(7/9) = arctan(1/57)

 

Vi får alstå med denna konstruktion även kopplingen till talet 26, talsumman för Guds namn.

 

 

 

Nyheter/News

 

 

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart