Giza-pyramiderna, YHWH och EL

 

 

Giza-pyramiderna och 4/Pi

Vi har tidigare sett hur Chefrenpyramiden, den den mellaresta pyramiden vid Giza, skapar kopplingen till 4/Pi via kvadraten och cirkeln. Vi kan skapa koppling till de andra två pyramiderna vid Giza med.

 

Cheopspyramiden

Vi kan skapa yttriangel till Cheopspyramiden i denna geometri och då framträder något intressant.

 

                           

Cheopspyramidens yttriangle med basvinkeln arctan(1/G). Vi ser i denna konstruktion den gula trinaglen. Spetsiga vinkeln i den är arctan(G5). Vinkeln där trianglarna möts är arctan(4/3), vibkeln i Chefrenpyramiden. Arctan(1/G)=arctan(4/3)+arctan(G5).

 

Vi ser nu en symbolisk koppling till ekvationen (x5 + 6 + x5)/10 = x, med en lösning i G.

 

(G5 + 6 + G5)/10 = G

 

 

Mykerinospyramiden

Vi kan skapa den tredje Giza-pyramiden i samma konstruktion.

 

 

                            

                                     Mykerinospyramidens genomskärningstrinagel.

 

 

Vi kan uttrycka de två pyramidernas vinklar med hjälp av gyllene snittet.

 

 

Cheops: arctan(1/G)

Mykerionos: arctan(sqr(1/2+G))

 

(Chefrenpyramidens vinkel kan vi till exempel skriva som 4arctan(G3))

 

Vi ser nu relationen 1/2+G. Denna för oss nu vidare då den motsvarar relationen mellan diagonalens längd och bassidans längd i 1:2-rektangeln. Motsvaras även här av diagonalerna som motsvarar Cheopspyramidens gångssystem men även vinkeln i Chefrenpyramiden.

 

Tittar vi nu åter på (x5 + 6 + x5)/10 = x så kan vi komplettera var sida med 1/2 utan att förändra dess lösningar i G och 1/G. Via G får vi nu:

 

(G5 + 6 + G5)/10 = G komplettera med 1/2

 

(G5 + 11 + G5)/10 = 1/2 + G

 

Gör vi nu som med YHWH när vi får summan 26 = 5+6+5+10, så får vi:

 

5+11+5+10 = 31, talsumman för EL, begreppet Gud.

 

 

 

                     YHWH, EL och 'Jag är' i samma geometri. YHWH 10 5 6 5, EL 30 1, 'Jag är' 1 5 10 5.

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

 

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart